Асоциация на любителите на оръжия

   „Асоциация на любителите на оръжия” е доброволно, независимо, неправителствено и неполитическо сдружение с нестопанска цел. Амбицията е това да не поредното сдружение с "ограничено" влияние, а да се превърне в организация, популярна, с широка членска маса, с авторитет пред законодателните и контролните органи, проявяваща загриженост и активност при защита правата на българските граждани и фирми с интерес в тази област. Наред с либерализацията в нормативната уредба и правната защита на членуващите в асоциацията се предлагат отстъпки в редица магазини и фирми на стоки и услуги.

Асоциация на любителите на оръжия

Асоциация на любителите на оръжия

Асоциация на любителите на оръжия

Асоциация на любителите на оръжия

Асоциация на любителите на оръжия

Асоциация на любителите на оръжия

Асоциация на любителите на оръжия

Асоциация на любителите на оръжия